Magazine wordt geladen. Kijk even naar buiten.

Van Goede Grond

Intro

Waarom zijn kunst en cultuur belangrijk?

Het stimuleren van kunst en cultuur in gemeente Emmen vinden we belangrijk omdat…

  • je met kunst en cultuur je talenten kunt ontwikkelen en je fantasie aan het werk zet.
  • je je eigen verhaal met kunst en cultuur op unieke wijze kunt vertellen.
  • kunst en cultuur een belangrijke bijdrage leveren aan al onze dorpen en wijken. Ze zorgen voor reuring en plezier en brengen inwoners met elkaar in contact.
  • kunst en cultuur de gemeente aantrekkelijk maken voor toeristen en bedrijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid en economie.

Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor gemeente Emmen. Zo dragen ze bij aan Emmen als gemeente waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is en krijgt de economie een impuls door alle kunst en cultuuractiviteiten. Maar kunst en cultuur zijn meer. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van je talenten, de stimulering van je fantasie en het vertellen van jouw verhaal op een unieke en eigen wijze.

We zijn trots op de invloed van kunst en cultuur. Maar we zijn ook trots op alle organisaties en vrijwilligers die zich inzetten om van Emmen een gemeente te maken die rijk is aan kunst en cultuur.

Want kom je uit Emmen, kom je van Goede Grond!

Een stevige basis

We ondersteunen professionele instellingen, de lokale omroep en vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur. We zetten in op een divers aanbod waar inwoners goed van op de hoogte zijn. Dat deden we al en dat blijven we doen.

De komende jaren zullen we van professionele instellingen een gezamenlijke visie op afstemming en samenwerking vragen. We gaan nadrukkelijk meer ruimte aan nieuwe initiatieven bieden. Door een kunstcommissie op te richten willen we het kunstenaarsklimaat stimuleren. We gaan meer vrijwilligersorganisaties voor vier jaar ondersteunen, omdat we een divers aanbod willen realiseren. We willen inzetten op een groot, divers aanbod op het gebied van popmuziek, cultuur en cultuurhistorie.

 

In de cultuurnota hebben we onze ambities voor de komende vier jaar verwoord in drie programmalijnen, culturele basis is daar één van.

Iedereen doet mee

Meedoen met en aan cultuur! We blijven inzetten op cultuureducatie voor het primair onderwijs. Zo doen vrijwel alle scholen mee. Doordat scholen zelf bedenken wat ze aan cultuureducatie willen doen, ontstaan er unieke culturele projecten. Zo heeft de Thriantaschool een dansvoorstelling uitgevoerd in het Atlas Theater die gebaseerd was op de Canon van Emmen. Daarnaast stimuleren we kunst en cultuur in dorpen en wijken en blijven we amateurkunstverenigingen en culturele commissies ondersteunen. Vanuit het armoedebeleid bieden we ondersteuning voor cultuurparticipatie voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zo kunnen ook zij lessen op gebied van kunst en cultuur volgen om hun passies te ontdekken en talenten te ontwikkelen.

De komende jaren zullen we meer inzetten op cultuurparticipatie door ouderen en willen we op het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs het cultuureducatief aanbod stimuleren. Kunst en cultuur in wijken en dorpen wordt meestal door de inwoners zelf georganiseerd. Dat willen we graag zo houden, dus deze initiatieven geven we een extra impuls met het Buurtcultuurfonds. Initiatieven van inwoners kunnen geld krijgen uit dit fonds.

 

In de cultuurnota hebben we onze ambities voor de komende vier jaar verwoord in drie programmalijnen, cultuurparticipatie is daar één van.

Creativiteit verbindt

Kunst en cultuur spelen zich midden in de samenleving af en komt pas echt tot bloei als mensen samen gaan werken.

De komende jaren willen we de samenhang tussen cultuur en toerisme verder versterken. Culturele evenementen zijn een publiekstrekker voor toeristen. We streven naar een breed cultureel programma in het centrum van Emmen met een goede spreiding op de verschillende pleinen. Vanuit de verbinding cultuur met toerisme zijn er nog veel kansen voor het leefbaar maken van de periode dat Vincent van Gogh in Emmen was. De komende jaren gaan we daarom Van Gogh als merk versterken. Het oude Dierenpark is een broedplaats voor kunst, cultuur en innovatie. Door het stimuleren van de culturele ontwikkeling van het Creatief Mensenpark verwachten we de hele sector positief te beïnvloeden. Dat willen we onder andere realiseren door de inzet van een parkredactie. Deze moet ervoor zorgen dat het Creatief Mensenpark de belangrijkste plek in de gemeente wordt waar kunst en cultuur op innovatieve wijze samenkomen. De lokale cultuursector is sterk vertegenwoordigd in het Creatief Mensenpark en beschouwt het park als een belangrijk centrum voor haar activiteiten.

In de cultuurnota hebben we onze ambities voor de komende vier jaar verwoord in drie programmalijnen, creatieve verbindingen is daar één van.

Emmen spannender voor jongeren

Maandag 12 februari kwamen ruim dertig jongeren en culturele organisaties bij elkaar in Jimmy’s voor de bijeenkomst ‘Emmen Saai of Spannend’. Is er genoeg te doen voor jongeren op het gebied van kunst en cultuur? Hoe bereiken culturele organisaties jongeren? En hoe kunnen jongeren hun eigen creatieve ideeën realiseren? Op initiatief van de gemeente, de Jongeren Advies Raad MM en Jimmy’s gingen ze hierover met elkaar in gesprek.

Gespreksonderwerpen genoeg: van popmuziek tot graffiti en van theater tot rapworkshops. De jongeren gaven als tips om serieus met hen in gesprek te gaan en naar hen toe te komen, bijvoorbeeld naar een buurthuis of jongerenplek zoals Jimmy’s. Het is belangrijk om dat te doen vóórdat je iets gaat organiseren. Jongeren willen ook graag zelf meehelpen. Zo vertelde Nienke dat ze met haar hele klas een theatervoorstelling had gemaakt, waarbij iedereen wat anders deed, zoals acteren, decor en techniek.

In het tweede deel van de bijeenkomst werkten jongeren samen hun ideeën uit. De andere aanwezigen, ‘niet-jongeren’, deelden hun inzichten met elkaar, bijvoorbeeld dat dé groep jongeren niet bestaat. Men moet goed nadenken wie men wil bereiken en waar jongeren te vinden zijn.

Wethouder kunst en cultuur Robert Kleine riep de jongeren op om hun plannen in te dienen bij de gemeente. De gemeente stelt in de Cultuurnota 2018-2021 €15.000,- per jaar beschikbaar voor jongereninitiatieven. Alle aanwezigen reageerden positief om op het idee om vaker bij elkaar te komen en zo een nieuwe jongerencultuurnetwerk te vormen. De aanwezige jongeren maakten meteen een nieuwe afspraak om de week erna weer bij elkaar te komen in Jimmy’s.

Ideeën van jongeren zouden geadopteerd kunnen worden door culturele organisaties.  Zo wil bijvoorbeeld de Uitmarkt een podium laten programmeren door jongeren.

Wordt vervolgd, dus het wordt nog veel spannender voor jongeren in Emmen.

 


 

Culturele uitmarkt stadsbbq edition groot cultureel feest

?>

Instellingen

Meer lezen?

Wil je de hele Cultuurnota lezen? Je download de nota hier.

  1. Cultuurnota 2018 – 2021
  2. pdf 2MB

 

  1. Bijlage Cultuurnota 2018 – 2021
  2. pdf 0,6MB

Reageer

Heb je een vraag?
Stel ‘m hieronder.

  • * Verplicht invullen